Další úspěšné dokončení nemovitostní transakce a financování projektu

S potěšením oznamujeme dokončení právního poradenství v další významné nemovitostní transakci. V rámci tohoto projektu jsme poskytovali komplexní právní podporu, která zahrnovala právní due diligence, přípravu úvěrové a akviziční dokumentace, podporu při zajišťování veřejnoprávních aspektů týkajících se přípravy území a následné vypořádání transakce. Během transakce se podařilo úspěšně převést více než 40 pozemků různých vlastníků, na kterých je plánována výstavba až 25 rodinných domů. Tyto pozemky mají strategickou polohu a nachází se v oblíbené rezidenční lokalitě nedaleko Prahy.

Naše práce tím však nekončí. Náš tým bude zajišťovat i právní podporu klienta při jeho postupném exitu z projektu. Věříme, že proces exitu je stejně důležitý jako samotná akvizice, a naše role tak bude spočívat i v zajištění plynulého přechodu do další fáze projektu. Na právním poradenství se podílí Pavel Široký a Pavel Vejmola.

Rádi bychom využili této příležitosti a poděkovali našim klientům za jejich důvěru a přejeme jim mnoho štěstí při realizaci tohoto ambiciózního projektu.

Další články

LEGAL ALERT – Srpen 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Dohody mezi zaměstnavateli o nepřetahování zaměstnanců a fixaci mezd Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) jsou

Nemovitostní transakce KUTA Centrum – YIT

Těší nás, že můžeme oznámit další úspěšně dokončenou transakci, tentokrát v oblasti nemovitostí. Naše advokátní kancelář poskytovala právní poradenství při prodeji

LEGAL ALERT – Červenec 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Úřad pro ochranu osobních údajů uděloval pokuty za porušení GDPR prostřednictvím cookies souborů Podle tiskové zprávy Úřadu