Další úspěšné dokončení nemovitostní transakce a financování projektu

S potěšením oznamujeme dokončení právního poradenství v další významné nemovitostní transakci. V rámci tohoto projektu jsme poskytovali komplexní právní podporu, která zahrnovala právní due diligence, přípravu úvěrové a akviziční dokumentace, podporu při zajišťování veřejnoprávních aspektů týkajících se přípravy území a následné vypořádání transakce. Během transakce se podařilo úspěšně převést více než 40 pozemků různých vlastníků, na kterých je plánována výstavba až 25 rodinných domů. Tyto pozemky mají strategickou polohu a nachází se v oblíbené rezidenční lokalitě nedaleko Prahy.

Naše práce tím však nekončí. Náš tým bude zajišťovat i právní podporu klienta při jeho postupném exitu z projektu. Věříme, že proces exitu je stejně důležitý jako samotná akvizice, a naše role tak bude spočívat i v zajištění plynulého přechodu do další fáze projektu. Na právním poradenství se podílí Pavel Široký a Pavel Vejmola.

Rádi bychom využili této příležitosti a poděkovali našim klientům za jejich důvěru a přejeme jim mnoho štěstí při realizaci tohoto ambiciózního projektu.

Další články

LEGAL ALERT – Březen 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Návrh evropské směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (směrnice CSDD): odpovědnost korporace za dodavatelské řetězce Tato evropská směrnice stanoví pravidla týkající se povinností společností ohledně

LEGAL ALERT – Únor 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Odpovědnost společnosti v případě nesprávně poskytnuté informace umělou inteligencí V Kanadě se soud zabýval odpovědností společnosti v případě, kdy chatbot chybně (jménem letecké společnosti) informoval zákazníka o možnosti koupě

LEGAL ALERT – Leden 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky bez uvedení důvodu Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí potvrdil, že je možné, aby zaměstnavatel odstoupil od konkurenční doložky po dobu trvání