Trh s uměním v roce 2022 v České republice

Jak jsme Vás již informovali, naše kolegyně Daniela Kozáková, připravila pro The Art Law Review (Third Edition) publikované společností Law Business Research Ltd. přehled toho, co zajímavého se stalo v roce 2022 v oblasti práva v umění (art law) a stala se zároveň expertem The Law Reviews 2023 pro oblast art law. V rámci této publikace se Daniela mimo jiné věnovala tomu, co se událo zajímavého v této oblasti v roce 2021/2022 v České republice a uvedla, že:

  • Během první poloviny roku 2021 byl trh s uměním ovlivněn pandemií covid-19; a proto se v tomto období aukce konaly především online. Trh na to musel reagovat rychle a flexibilně reagovat.
  • Díky přesunu do online prostoru přilákal trh s uměním nové sběratele a zákazníky, kteří se také zajímají o vzdělávání v oblasti umění a mají tendenci s uměním žít a spíše vytvářet sbírky umění než být čistě jen investorem do umění.
  • Rovněž obava z inflace se stala silným motivátorem ke koupi umění v posledních měsících.
  • V roce 2021 začal trh a široká veřejnost objevovat digitální umění a nezaměnitelných tokenů (NFT), které přitahovaly nové sběratele.
  • Dalším trendem je nárůst zájmu o tvorbu umělkyň.
  • Během pandemie se také ukázalo, že český právní systém nemá jasně ukotveno postavení umělců, jakož i jejich práva a povinnosti vůči státu. To vedlo k nejistotě ohledně kompenzace dostupné umělcům během lock-downů, když nemohli pracovat. Toto má řešit statut umělce, který se aktuálně připravuje. Statut umělce zahrnuje pravidla a normy, které ještě nejsou implementovány do českého práva, které upravují práva a povinnosti kulturních a uměleckých profesionálů. Jejich cílem je zlepšit a vyjasnit postavení uměleckých profesí, včetně:
  • definice uměleckých profesí;
  • pracovněprávních norem zabraňujících znevýhodnění osob v uměleckých profesích; a
  • pravidel týkajících se daní, sociálního zabezpečení a autorských práv.

Více si můžete přečíst v přiloženém souboru zde.

Další články

LEGAL ALERT – Srpen 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Dohody mezi zaměstnavateli o nepřetahování zaměstnanců a fixaci mezd Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) jsou

Nemovitostní transakce KUTA Centrum – YIT

Těší nás, že můžeme oznámit další úspěšně dokončenou transakci, tentokrát v oblasti nemovitostí. Naše advokátní kancelář poskytovala právní poradenství při prodeji

LEGAL ALERT – Červenec 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Úřad pro ochranu osobních údajů uděloval pokuty za porušení GDPR prostřednictvím cookies souborů Podle tiskové zprávy Úřadu