Trh s uměním v roce 2022 v České republice

Jak jsme Vás již informovali, naše kolegyně Daniela Kozáková, připravila pro The Art Law Review (Third Edition) publikované společností Law Business Research Ltd. přehled toho, co zajímavého se stalo v roce 2022 v oblasti práva v umění (art law) a stala se zároveň expertem The Law Reviews 2023 pro oblast art law. V rámci této publikace se Daniela mimo jiné věnovala tomu, co se událo zajímavého v této oblasti v roce 2021/2022 v České republice a uvedla, že:

  • Během první poloviny roku 2021 byl trh s uměním ovlivněn pandemií covid-19; a proto se v tomto období aukce konaly především online. Trh na to musel reagovat rychle a flexibilně reagovat.
  • Díky přesunu do online prostoru přilákal trh s uměním nové sběratele a zákazníky, kteří se také zajímají o vzdělávání v oblasti umění a mají tendenci s uměním žít a spíše vytvářet sbírky umění než být čistě jen investorem do umění.
  • Rovněž obava z inflace se stala silným motivátorem ke koupi umění v posledních měsících.
  • V roce 2021 začal trh a široká veřejnost objevovat digitální umění a nezaměnitelných tokenů (NFT), které přitahovaly nové sběratele.
  • Dalším trendem je nárůst zájmu o tvorbu umělkyň.
  • Během pandemie se také ukázalo, že český právní systém nemá jasně ukotveno postavení umělců, jakož i jejich práva a povinnosti vůči státu. To vedlo k nejistotě ohledně kompenzace dostupné umělcům během lock-downů, když nemohli pracovat. Toto má řešit statut umělce, který se aktuálně připravuje. Statut umělce zahrnuje pravidla a normy, které ještě nejsou implementovány do českého práva, které upravují práva a povinnosti kulturních a uměleckých profesionálů. Jejich cílem je zlepšit a vyjasnit postavení uměleckých profesí, včetně:
  • definice uměleckých profesí;
  • pracovněprávních norem zabraňujících znevýhodnění osob v uměleckých profesích; a
  • pravidel týkajících se daní, sociálního zabezpečení a autorských práv.

Více si můžete přečíst v přiloženém souboru zde.

Další články

LEGAL ALERT – Květen 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Nová unijní úprava chráněných označení původu a zeměpisných označení pro řemeslné a průmyslové výrobky Na základě tohoto nařízení (použitelného s jistými výjimkami od 1. 12. 2025) došlo

LEGAL ALERT – Duben 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Připravovaná novela zákoníku práce – měnit se mají podmínky výpovědí, zkušební doby či odstupné Ministerstvo práce a sociálních věcí chystá novelu, ve které hodlá představit některé, zejména

LEGAL ALERT – Březen 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Návrh evropské směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (směrnice CSDD): odpovědnost korporace za dodavatelské řetězce Tato evropská směrnice stanoví pravidla týkající se povinností společností ohledně

LEGAL ALERT – Únor 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Odpovědnost společnosti v případě nesprávně poskytnuté informace umělou inteligencí V Kanadě se soud zabýval odpovědností společnosti v případě, kdy chatbot chybně (jménem letecké společnosti) informoval zákazníka o možnosti koupě