Důkazní břemeno ve sporu s bývalým jednatelem – úspěch v dovolacím řízení

Naše advokátní kancelář uspěla s dovoláním ve sporu mezi společností a jejím bývalým jednatelem, ve kterém jsme v zastoupení společnosti podali žalobu na náhradu škody, kterou měl žalovaný jednatel společnosti způsobit porušením péče řádného hospodáře při výkonu své funkce. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí z 29.6.2022 zopakoval základní pravidlo o nesení tzv. důkazního břemene v tomto typu řízení, kdy právě žalovaný jednatel nese důkazní břemeno o tom, že v konkrétním případě jednal s péčí řádného hospodáře. V poměrech dané věci to znamená, že pokud společnost tvrdí a prokáže, že její jednatel vybral z jejího účtu či z pokladny peněžní prostředky, aniž by bylo zřejmé, jak (na co) byly tyto prostředky využity, je žalovaný jednatel povinen tvrdit a prokázat, že tyto peněžní prostředky byly využity ve prospěch společnosti. S tímto závazným právním názorem byla věc vrácena soudu 1. stupně k dalšímu řízení. Tým naší kanceláře v této věci vede advokát Pavel Široký.

Další články

LEGAL ALERT – Prosinec 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Umělá inteligence a autorské právo V nedávném rozhodnutí se Městský soud v Praze zabýval nárokovaným autorstvím žalobce k obrázku, který dle jeho konkrétního zadání vytvořila umělá inteligence (DALL-E) a

LEGAL ALERT – Listopad 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Nařízení o digitálních službách: na koho se bude vztahovat a co přinese nového? Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o jednotném trhu digitálních služeb neboli tzv. Digital

LEGAL ALERT – Říjen 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Zásah do pověsti právnické osoby uveřejněním pravdivé informace Dle Nejvyššího soudu osoby dotčené debatou o věcech veřejných (tzv. osoby veřejného zájmu) požívají ve vztahu ke kritice jejich