Důkazní břemeno ve sporu s bývalým jednatelem – úspěch v dovolacím řízení

Naše advokátní kancelář uspěla s dovoláním ve sporu mezi společností a jejím bývalým jednatelem, ve kterém jsme v zastoupení společnosti podali žalobu na náhradu škody, kterou měl žalovaný jednatel společnosti způsobit porušením péče řádného hospodáře při výkonu své funkce. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí z 29.6.2022 zopakoval základní pravidlo o nesení tzv. důkazního břemene v tomto typu řízení, kdy právě žalovaný jednatel nese důkazní břemeno o tom, že v konkrétním případě jednal s péčí řádného hospodáře. V poměrech dané věci to znamená, že pokud společnost tvrdí a prokáže, že její jednatel vybral z jejího účtu či z pokladny peněžní prostředky, aniž by bylo zřejmé, jak (na co) byly tyto prostředky využity, je žalovaný jednatel povinen tvrdit a prokázat, že tyto peněžní prostředky byly využity ve prospěch společnosti. S tímto závazným právním názorem byla věc vrácena soudu 1. stupně k dalšímu řízení. Tým naší kanceláře v této věci vede advokát Pavel Široký.

Další články

LEGAL ALERT – Březen 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Návrh evropské směrnice o náležité péči podniků v oblasti udržitelnosti (směrnice CSDD): odpovědnost korporace za dodavatelské řetězce Tato evropská směrnice stanoví pravidla týkající se povinností společností ohledně

LEGAL ALERT – Únor 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Odpovědnost společnosti v případě nesprávně poskytnuté informace umělou inteligencí V Kanadě se soud zabýval odpovědností společnosti v případě, kdy chatbot chybně (jménem letecké společnosti) informoval zákazníka o možnosti koupě

LEGAL ALERT – Leden 2024

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Odstoupení zaměstnavatele od konkurenční doložky bez uvedení důvodu Nejvyšší soud ve svém nedávném rozhodnutí potvrdil, že je možné, aby zaměstnavatel odstoupil od konkurenční doložky po dobu trvání