Důkazní břemeno ve sporu s bývalým jednatelem – úspěch v dovolacím řízení

Naše advokátní kancelář uspěla s dovoláním ve sporu mezi společností a jejím bývalým jednatelem, ve kterém jsme v zastoupení společnosti podali žalobu na náhradu škody, kterou měl žalovaný jednatel společnosti způsobit porušením péče řádného hospodáře při výkonu své funkce. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí z 29.6.2022 zopakoval základní pravidlo o nesení tzv. důkazního břemene v tomto typu řízení, kdy právě žalovaný jednatel nese důkazní břemeno o tom, že v konkrétním případě jednal s péčí řádného hospodáře. V poměrech dané věci to znamená, že pokud společnost tvrdí a prokáže, že její jednatel vybral z jejího účtu či z pokladny peněžní prostředky, aniž by bylo zřejmé, jak (na co) byly tyto prostředky využity, je žalovaný jednatel povinen tvrdit a prokázat, že tyto peněžní prostředky byly využity ve prospěch společnosti. S tímto závazným právním názorem byla věc vrácena soudu 1. stupně k dalšímu řízení. Tým naší kanceláře v této věci vede advokát Pavel Široký.

Další články

LEGAL ALERT – Březen 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Novela zákona o některých službách informační společnosti. Tato novela transponuje evropské nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti

Úspěšná akvizice

Naše advokátní kancelář zajišťovala právní poradenství při úspěšné akvizici spočívající mimo jiné v majetkovém vstupu klienta do společností, které se

LEGAL ALERT – Únor 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Nová podoba vzorového poučení o právu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku a mimo obchodní prostory. V souvislosti