Důkazní břemeno ve sporu s bývalým jednatelem – úspěch v dovolacím řízení

Naše advokátní kancelář uspěla s dovoláním ve sporu mezi společností a jejím bývalým jednatelem, ve kterém jsme v zastoupení společnosti podali žalobu na náhradu škody, kterou měl žalovaný jednatel společnosti způsobit porušením péče řádného hospodáře při výkonu své funkce. Nejvyšší soud ČR ve svém rozhodnutí z 29.6.2022 zopakoval základní pravidlo o nesení tzv. důkazního břemene v tomto typu řízení, kdy právě žalovaný jednatel nese důkazní břemeno o tom, že v konkrétním případě jednal s péčí řádného hospodáře. V poměrech dané věci to znamená, že pokud společnost tvrdí a prokáže, že její jednatel vybral z jejího účtu či z pokladny peněžní prostředky, aniž by bylo zřejmé, jak (na co) byly tyto prostředky využity, je žalovaný jednatel povinen tvrdit a prokázat, že tyto peněžní prostředky byly využity ve prospěch společnosti. S tímto závazným právním názorem byla věc vrácena soudu 1. stupně k dalšímu řízení. Tým naší kanceláře v této věci vede advokát Pavel Široký.

Další články

LEGAL ALERT – Srpen 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Dohody mezi zaměstnavateli o nepřetahování zaměstnanců a fixaci mezd Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) jsou

Nemovitostní transakce KUTA Centrum – YIT

Těší nás, že můžeme oznámit další úspěšně dokončenou transakci, tentokrát v oblasti nemovitostí. Naše advokátní kancelář poskytovala právní poradenství při prodeji

LEGAL ALERT – Červenec 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Úřad pro ochranu osobních údajů uděloval pokuty za porušení GDPR prostřednictvím cookies souborů Podle tiskové zprávy Úřadu