JUDr. Michaela Šerá členkou kontrolní rady České advokátní komory

S radostí oznamujeme, že advokátka naší kanceláře JUDr. Michaela Šerá byla na 8. sněmu České advokátní komory zvolena členkou Kontrolní rady ČAK. Michaele tímto srdečně gratulujeme!

Další články

Úspěch v církevních restitucích

Naše advokátní kancelář úspěšně zastupovala Rybářství Třeboň Hld. ve významném restitučním sporu, zahájeném již v r. 2015. Protistrana, Cisterciácké opatství Vyšší

Novela zákona

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („zákon“). Tato novela zákona byla přijata zejména

Novinka

Úřad pro ochranu osobních údajů („Úřad“) provedl v souladu se svým kontrolním plánem v rámci své úřední činnosti v prvním pololetí roku