Novela zákona

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („zákon“). Tato novela zákona byla přijata zejména kvůli výtkám Evropské komise, podle které Česká republika nesprávně provedla transpozici tzv. V. AML směrnice, a to zejména v oblasti vymezení skutečného majitele a výjimek z evidenční oblasti. S ohledem na to, že novela upouští od dělení na […]