Novela zákona

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („zákon“). Tato novela zákona byla přijata zejména kvůli výtkám Evropské komise, podle které Česká republika nesprávně provedla transpozici tzv. V. AML směrnice, a to zejména v oblasti vymezení skutečného majitele a výjimek z evidenční oblasti.

S ohledem na to, že novela upouští od dělení na koncového příjemce a osobu s koncovým vlivem, skutečným majitelem bude podle nového vymezení fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Jednou z dalších změn je zúžení výjimek dle ustanovení § 7 zákona, přičemž dle navrhovaného znění jsou výjimky omezeny výhradně na osoby veřejného práva (zrušeny tak budou výjimky např. pro politické strany a politická hnutí, odborové organizace či společenství vlastníků jednotek). Předpokládá se, že novela zákona bude účinná od 1. října 2022. Upozorňujeme, že dle novely musí všechny dotčené osoby do šesti měsíců od nabytí účinnosti zajistit, aby údaje o jejich skutečném majiteli odpovídaly požadavkům novely. V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace o novele zákona nebo o nutnosti podniknout další kroky se na nás neváhejte obrátit.

Další články

LEGAL ALERT – Srpen 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Dohody mezi zaměstnavateli o nepřetahování zaměstnanců a fixaci mezd Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) jsou

Nemovitostní transakce KUTA Centrum – YIT

Těší nás, že můžeme oznámit další úspěšně dokončenou transakci, tentokrát v oblasti nemovitostí. Naše advokátní kancelář poskytovala právní poradenství při prodeji

LEGAL ALERT – Červenec 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Úřad pro ochranu osobních údajů uděloval pokuty za porušení GDPR prostřednictvím cookies souborů Podle tiskové zprávy Úřadu