Novela zákona

Poslanecká sněmovna schválila návrh novely zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci skutečných majitelů („zákon“). Tato novela zákona byla přijata zejména kvůli výtkám Evropské komise, podle které Česká republika nesprávně provedla transpozici tzv. V. AML směrnice, a to zejména v oblasti vymezení skutečného majitele a výjimek z evidenční oblasti.

S ohledem na to, že novela upouští od dělení na koncového příjemce a osobu s koncovým vlivem, skutečným majitelem bude podle nového vymezení fyzická osoba, která v konečném důsledku vlastní nebo kontroluje právnickou osobu nebo právní uspořádání. Jednou z dalších změn je zúžení výjimek dle ustanovení § 7 zákona, přičemž dle navrhovaného znění jsou výjimky omezeny výhradně na osoby veřejného práva (zrušeny tak budou výjimky např. pro politické strany a politická hnutí, odborové organizace či společenství vlastníků jednotek). Předpokládá se, že novela zákona bude účinná od 1. října 2022. Upozorňujeme, že dle novely musí všechny dotčené osoby do šesti měsíců od nabytí účinnosti zajistit, aby údaje o jejich skutečném majiteli odpovídaly požadavkům novely. V případě Vašeho zájmu o podrobnější informace o novele zákona nebo o nutnosti podniknout další kroky se na nás neváhejte obrátit.

Další články

LEGAL ALERT – Březen 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Novela zákona o některých službách informační společnosti. Tato novela transponuje evropské nařízení o podpoře spravedlnosti a transparentnosti

Úspěšná akvizice

Naše advokátní kancelář zajišťovala právní poradenství při úspěšné akvizici spočívající mimo jiné v majetkovém vstupu klienta do společností, které se

LEGAL ALERT – Únor 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Nová podoba vzorového poučení o právu odstoupit od smlouvy uzavřené na dálku a mimo obchodní prostory. V souvislosti