Tomáš Bubrjak

advokát

Tomáš Bubrjak se specializuje na poradenství v oblasti veřejných zakázek, nakládání s nemovitostmi, insolvenčního práva, správního práva se zaměřením na nakládání s majetkem státu. Zastupoval klienty v komplexním právním zabezpečení akvizic společností a nemovitostí. V rámci své dosavadní právní praxe získal rozsáhlé zkušenosti při řešení smluvních vztahů, vedení občanskoprávních a obchodních sporů před soudy i rozhodčími orgány, včetně zastupování ve sporech z oblasti informačních technologií, náhrady škody na zdraví, práva nemovitostí, rodinného práva a restitučních sporech.

Tomáš dále poskytuje poradenství v oblasti pracovního práva, ochrany osobních údajů a GDPR.

Zkušenosti

  • Advokátní kancelář Polverini Strnad (2006 - 2008)
  • Advokátní kancelář Němec, Bláha & Navrátilová (2008 - 2020)

Vzdělání

  • advokátem od 2011
  • Právnická fakulta MU v Brně (abs. 2005, Mgr.)

Specializace

  • právo nemovitostí
  • soudní spory
  • veřejné zakázky
  • správní právo
  • korporátní právo

Jazyky

  • angličtina
Image