Eva Zrzavecká

advokátka

Eva Zrzavecká se specializuje zejména na oblast pracovního práva, práva obchodních korporací a závazkové právo. V oblasti pracovního práva poskytuje klientům komplexní právní poradenství týkající se každodenních potřeb zaměstnavatele ve vztahu k zaměstnancům, včetně vytváření interních předpisů a jiných pracovněprávních dokumentů. V oblasti práva obchodních korporací se Eva podílela na řadě přeměn obchodních společností.

Zkušenosti

  • HÁJEK ZRZAVECKÝ advokátní kancelář (2008 - 2018)

Vzdělání

  • advokátem od 2011
  • Právnická fakulta UK v Praze (abs. 2009, JUDr.)
  • Právnická fakulta Univerzity Palackého v Olomouci (abs. 2008, Mgr.)

Specializace

  • občanské právo
  • obchodní právo
  • pracovní právo

Jazyky

  • angličtina
Image