Úspěšné dokončení dalšího refinancování developerského akvizičního úvěru

Naše advokátní kancelář poskytovala právní poradenství české skupině společností působících v oblasti velkoobchodního a maloobchodního prodeje vybavení kuchyní a koupelen v souvislosti refinancováním developerského akvizičního úvěru v řádu vyšších stovek milionů korun. Naše role spočívala v poradenství ohledně všech právních aspektů transakce a souvisejícího zajištění. Na práci se podíleli advokáti Pavel Široký a Pavel Vejmola.

LEGAL ALERT – Prosinec 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Umělá inteligence a autorské právo V nedávném rozhodnutí se Městský soud v Praze zabýval nárokovaným autorstvím žalobce k obrázku, který dle jeho konkrétního zadání vytvořila umělá inteligence (DALL-E) a který žalovaný zveřejnil bez žalobcova souhlasu na svých internetových stránkách. Soud nejprve konstatoval, že umělá inteligence nemůže být autorem, neboť nesplňuje zákonné požadavky. Ustanovení § […]

LEGAL ALERT – Listopad 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Nařízení o digitálních službách: na koho se bude vztahovat a co přinese nového? Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) o jednotném trhu digitálních služeb neboli tzv. Digital Service Act (dále jen „Nařízení“), které bude účinné od 17. února 2024 (s výjimkou některých ustanovení), si klade za cíl především „přispět k řádnému fungování vnitřního […]

LEGAL ALERT – Říjen 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Zásah do pověsti právnické osoby uveřejněním pravdivé informace Dle Nejvyššího soudu osoby dotčené debatou o věcech veřejných (tzv. osoby veřejného zájmu) požívají ve vztahu ke kritice jejich činnosti zásadně nižší ochrany než osoby soukromé sféry. Měřítka posouzení rozsahu zveřejněných skutkových tvrzení a přiměřenosti hodnotících soudů jsou v případě těchto osob mnohem měkčí. […]

LEGAL ALERT – Září 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Návrh zákona o dorovnávacích daních: jaké změny lze očekávat? Vládní návrh zákona o dorovnávacích daních transponuje evropskou směrnici, kterou se členské státy zavázaly aplikovat od počátku roku 2024. Návrh zákona míří na všechny společnosti působící v EU, které jsou součástí skupin s konsolidovaným příjmem 750 milionů eur a vyšším. Návrh zákona zavádí novou povinnost […]

LEGAL ALERT – Srpen 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Dohody mezi zaměstnavateli o nepřetahování zaměstnanců a fixaci mezd Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) jsou zakázané dohody mezi zaměstnavateli, ve kterých se zaměstnavatelé zavazují, že nebudou od druhého zaměstnavatele přebírat jeho zaměstnance, nebo že budou vzájemně koordinovat výši odměn či jiné pracovní podmínky. ÚOHS se právě na tyto tzv. no-poaching […]

Další úspěšné dokončení nemovitostní transakce a financování projektu

S potěšením oznamujeme dokončení právního poradenství v další významné nemovitostní transakci. V rámci tohoto projektu jsme poskytovali komplexní právní podporu, která zahrnovala právní due diligence, přípravu úvěrové a akviziční dokumentace, podporu při zajišťování veřejnoprávních aspektů týkajících se přípravy území a následné vypořádání transakce. Během transakce se podařilo úspěšně převést více než 40 pozemků různých vlastníků, na kterých […]

Nemovitostní transakce KUTA Centrum – YIT

Těší nás, že můžeme oznámit další úspěšně dokončenou transakci, tentokrát v oblasti nemovitostí. Naše advokátní kancelář poskytovala právní poradenství při prodeji administrativní budovy KUTA Centrum a přilehlých pozemků v oblíbené business lokalitě na Praze 4. Kupujícím byl developer YIT Stavo. Právní poradenství zahrnovalo komplexní zastupování prodávajícího v celém transakčním procesu, negociaci smluvní dokumentace, vypořádání transakce a související právní […]

LEGAL ALERT – Červenec 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Úřad pro ochranu osobních údajů uděloval pokuty za porušení GDPR prostřednictvím cookies souborů Podle tiskové zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů („Úřad“) od počátku roku Úřad udělil pokuty ve výši téměř 4,5 milionu Kč. Nejvyšší pokuta byla Úřadem uložena za nahrávání cookies, jejichž prostřednictvím docházelo ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, do […]

Vývoj insolvenčního zákona a současný návrh jeho novely

Po čase veřejnou diskusí opět rezonuje problematika úpadku, oddlužení a obecně postavení věřitelů a dlužníků. Insolvenční právo dlouhodobě prochází změnami, které značnou měrou ovlivňují právě postavení věřitelů a jejich dlužníků. V současné době jsou však tyto změny urychleny zejména neustávajícím růstem cen, vysokými úrokovými sazbami a nejistou ekonomickou budoucností. Můžeme se ptát, zda trend spočívající […]