LEGAL ALERT – Srpen 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Dohody mezi zaměstnavateli o nepřetahování zaměstnanců a fixaci mezd Podle Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) jsou zakázané dohody mezi zaměstnavateli, ve kterých se zaměstnavatelé zavazují, že nebudou od druhého zaměstnavatele přebírat jeho zaměstnance, nebo že budou vzájemně koordinovat výši odměn či jiné pracovní podmínky. ÚOHS se právě na tyto tzv. no-poaching […]

Další úspěšné dokončení nemovitostní transakce a financování projektu

S potěšením oznamujeme dokončení právního poradenství v další významné nemovitostní transakci. V rámci tohoto projektu jsme poskytovali komplexní právní podporu, která zahrnovala právní due diligence, přípravu úvěrové a akviziční dokumentace, podporu při zajišťování veřejnoprávních aspektů týkajících se přípravy území a následné vypořádání transakce. Během transakce se podařilo úspěšně převést více než 40 pozemků různých vlastníků, na kterých […]

Nemovitostní transakce KUTA Centrum – YIT

Těší nás, že můžeme oznámit další úspěšně dokončenou transakci, tentokrát v oblasti nemovitostí. Naše advokátní kancelář poskytovala právní poradenství při prodeji administrativní budovy KUTA Centrum a přilehlých pozemků v oblíbené business lokalitě na Praze 4. Kupujícím byl developer YIT Stavo. Právní poradenství zahrnovalo komplexní zastupování prodávajícího v celém transakčním procesu, negociaci smluvní dokumentace, vypořádání transakce a související právní […]

LEGAL ALERT – Červenec 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Úřad pro ochranu osobních údajů uděloval pokuty za porušení GDPR prostřednictvím cookies souborů Podle tiskové zprávy Úřadu pro ochranu osobních údajů („Úřad“) od počátku roku Úřad udělil pokuty ve výši téměř 4,5 milionu Kč. Nejvyšší pokuta byla Úřadem uložena za nahrávání cookies, jejichž prostřednictvím docházelo ke zpracování osobních údajů k marketingovým účelům, do […]

Vývoj insolvenčního zákona a současný návrh jeho novely

Po čase veřejnou diskusí opět rezonuje problematika úpadku, oddlužení a obecně postavení věřitelů a dlužníků. Insolvenční právo dlouhodobě prochází změnami, které značnou měrou ovlivňují právě postavení věřitelů a jejich dlužníků. V současné době jsou však tyto změny urychleny zejména neustávajícím růstem cen, vysokými úrokovými sazbami a nejistou ekonomickou budoucností. Můžeme se ptát, zda trend spočívající […]

Zastupování v mezinárodním akvizičním procesu

Právní tým advokátní kanceláře ŠIROKÝ ZRZAVECKÝ dokončil další transakci v oblasti M&A. Náš tým poskytoval právní poradenství významnému mezinárodnímu investorovi do soukromého a růstového kapitálu a kapitálových trhů, v jehož portfoliu jsou společnosti působící zejména v oblasti zdravotnictví, médií a technologií. Do akvizice bylo zapojeno více než 6 evropských i mimoevropských jurisdikcí. Vedoucím poradcem klienta byla advokátní kancelář […]

Trh s uměním v roce 2022 v České republice

Jak jsme Vás již informovali, naše kolegyně Daniela Kozáková, připravila pro The Art Law Review (Third Edition) publikované společností Law Business Research Ltd. přehled toho, co zajímavého se stalo v roce 2022 v oblasti práva v umění (art law) a stala se zároveň expertem The Law Reviews 2023 pro oblast art law. V rámci této publikace […]

LEGAL ALERT – Červen 2023

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Novela zákona o ochraně zaměstnanců při platební neschopnosti zaměstnavatele Cílem této novely je dle důvodové zprávy především reflektovat intenzivní novelizaci insolvenčního práva, ke které došlo na úrovni národní a nadnárodní, a zohlednit rekodifikaci soukromého práva v České republice, jakož i provést další nezbytné úpravy reagující na vývoj v oblasti zaměstnanosti. Dalším motivem […]

ZMĚNY VE VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH

Dovolujeme si Vás informovat, že minulý týden byla ve Sbírce zákonů vyhlášena novela zákona o zadávání veřejných zakázek, která nabývá účinnosti dne 16. 7. 2023. Pro přehlednost stručně rekapitulujeme nejdůležitější změny, které novela přináší: Změna pravidel určování předpokládané hodnoty u veřejných zakázek pravidelné povahy U veřejných zakázek pravidelné povahy (jednotková cena předmětu je v průběhu […]

Právo a umění

Je nám potěšením oznámit, že naše kolegyně, Mgr. Daniela Kozáková, připravila pro publikaci The Art Law Review (Third Edition) publikované společností Law Business Research Ltd. přehled toho, co zajímavého se stalo v roce 2021/2022 v oblasti práva v umění (art law) a stala se zároveň expertem The Law Reviews 2023 pro oblast art law. V publikaci se Daniela […]