LEGAL ALERT – Změny v pracovním právu

VÝBĚR Z PRÁVNÍCH AKTUALIT Plánovaná novela zákoníku práce. MPSV zveřejnilo dne 12. září 2022 návrh novely zákoníku práce a dalších souvisejících zákonů. Touto novelou budou do pracovněprávních předpisů zapracována některá práva zaměstnanců v důsledku požadavku Evropské unie na transpozici dvou směrnic EU, a to směrnice Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1158 o rovnováze mezi pracovním a […]